Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. TrimposterKart over trimposter i Drivdalen, OppdalFra trimposten ved Dugurmålstenen på Loslia

Fra trimposten ved Dugurmålstenen på Loslia

Foto © Ola Arne Aune

Alle postene står ute hele året.

Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Beskrivelse av postene:

Post 1: Brustølen (Ved Vinstradalsvegen, flyttes til gammelbrua nede ved elva om sommeren)

Post 2: Sætermorka (Ved Bjønnsenget– mellom Sæteren og Bortreet)

Post 3: Dugurdmålsteinen (Flyttes til Djupdalen ved Loeslivegen om vinteren)

Post 4: Søstusætra (I Fjellvegen ca. 200 m ovafor sætra)

Post 5: Sætrumsmoen (Ca. 100 m sørvest for Sætrumsmoen gard)

Post 6: Fossessætra (Parkering ved Øvre Setran. Følg skogsbilvegen helt til sætra)

Post 7: Risfossen (Lengst sør i turstien langs Driva)

Post 8: Høyløe ved Stølegga (nord for Stølegga)

Post 9: Skrustølen (Ved sætervegen i Åmotsdalen)

Post 10: Hesthågålia (Nordre Vårstig)

Drivdalen idrettslag ønsker deg god tur til trimpostene, og minner også om Trim m/DIL

Klikk på de forskjellige røde knappene på kartet for å få nærmere opplysninger om de forskjellige trimpostene, eller se under kartet for kort beskrivelse.


Se Trimposter i Drivdalen i et større kart

Du kan også bruke kartene fra Statens Kartverk, 1:50 000, M711, blad 1519IV (Snøhetta) og blad  1520III (Oppdal) for å se nærmere detaljer. 

Har du spørsmål om postplasseringene, spør en lokalkjent, eller ring  72 42 41 78   el. 970 79 86

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DIL har et nett av trimposter i nærmiljøet i Drivdalen både sommer og vinter. Idrettslaget ser det som viktig at ”hverdagstrimmen” blir en naturlig del av de daglige aktivitetene. Vi håper at besøk på trimpostene skal friste til det. På alle poster er det ei trimbok der besøkene noteres.

Ved årets slutt blir alle trimbøkene skiftet ut og besøkene talt opp. Den deltakeren som har flest besøk på den enkelte trimpost, får tildelt DIL’s trimpremie :-glasskunst laget av Benth Owesen. I tillegg trekkes det ut en premie  blant alle deltakerne på den enkelte post. DIL–premiene er populære, og på enkelte poster konkurreres det hardt! DIL har i alt 10 trimposter stående ute .Den enkelte post er omtalt nedenfor.