Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Drivdalen idrettslag ønsker deg god tur til trimpostene, og minner også om Trim m/DIL

Alle postene står ute hele året.

Knapp venstre

Tilbake til trimposter

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Trimposter
Sætrumsmoen

Post 5: Sætrumsmoen.

 

Merket stig til Sætromsmoen på vestsida av elva Driva, går gjennom et område med gammelt elveløp der furuskogen vokser på karrig grunn. Klopp over Kjela som får tilbakeslag fra elva i hver flom, og området kan slike dager være overflømt av vann og umulig å passere. Etter Hengebrua går stigen videre til klopp over Storua. Elva Vinstra tømmer seg her i elva Driva.  Vinstra legger igjen  mengder med sand på østsida som tvinger Driva inn mot vestbredden. Dette forårsaker stadige utgravninger på denne sida, og furuskogen her er svært utsatt for erosjon. Etter hver flom må store furuer på elvekanten gi tapt for elvas krefter. Hyppige flom gir også utgravinger i Storua, da elva tvinges inn i våtmarksområdet bak. Idrettslaget har ansvar for kloppa over Storua, og det har vært så problematisk å få godt feste for kloppa etter en rekke flommer at idrettslaget i 2017/18 la om stigen og flyttet brua slik at stigen krysser Bjørbekken lenger vest.

 

Også trimposten ble flyttet i 2018 på grunn av nytt grustak ved Sætrumsmoen. Trimposten ligger nå ved elva, ca 100 meter søørvest for Særumsmoen.

Strekninga Hengebrua - Sætromsmoen er svært utsatt for vind. Det har vært flere stormer som har felt mye trær. Siste orkan var 6. juledag 2015. Det førte til at minst 500 furuer ble veltet overende.

Rundturmulighet ved å følge gardsveien til Sætrumsmoen tilbake til Nedre Sætrum og følge avlingsvei ned til hengebrua derfra. For flere rundturmuligheter se Turstigen langs Driva fra ”Gottemsbrua til Granmo camping”

 

Du kan bruke kartet fra Statens Kartverk, 1:50 000, M711, blad  1520III (Oppdal) for å se nærmere detaljer. 

GPS: 62° 32' 31"N, 9° 36' 56."E  UTM - WGS84: 32v 531661,3E 6934694,9N          

Utsikt fra trimpost ved Sætrumsmoen

Bru over Bjørbekken

Hengebrua

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Lett turterreng i furuskogen

· Turtype: Fottur

· Parkering: Kjør av fra E6 ved skilting mot Viken, parker ved Skoresbrua over elva Driva.

· Lengde: ca 2 km en vei.

· Vanskelighetsgrad: Lett

· Merking: merket med blått.

· Kart nederst på siden