Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Turstiger på Engan!

Dovrehallen grendalag har i  2010 og 2011 lagt ned en stor dugnadsinnsats med rydding, merking og synliggjøring av gamle stiger, veileder og kulturminner på Engan. Det er merka et sammenhengende turløypenett fra ”Turstigen langs Drivas” endepunkt ved Gottem på vestsida av Driva til Sætra. Løypenettet går på begge sider av Åmotselva, helt inn til ”Gjelgrenda” der Storskrymten spaserklubbs merking tar over. I tillegg er det merka stig opp til de gamle husmannsplassene i Sæterslia og Brattstigen på østsida av Drivdalen opp i fra Drivstua. Det er til sammen merka ca 21 km med stig!

 

Det er laget to stor informasjonstavler om  Engan og Åmotsdalen som er satt opp ved Vetlenget og ved bomkassa på Åmotsdalsveien. Videre er det laget informasjonsplakater med historisk innhold ved Gottem, Gamle Skreabrua, Stølgjerdet, Gråorenget og Sætersplassan. Det er satt opp over 60 stedsnavnskilt, i tillegg til at skilting til Åmotsdalen fra E6 er en del av prosjektet. Prosjektet har fått støtte i form av SMIL-midler fra landbruksforvaltningen i Oppdal kommune, i tillegg kommer et utall dugnadstimer fra ivrige ildsjeler i grendalaget.

 

drivdalen.no ønsker å gratulere grendalaget med innsatsen og resultatet og ønsker alle GOD TUR!

Stedsnavnskilt, informasjonstavle og plakat om den gamle Skreabrua.

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Trykk på de røde navnfeltene for å se de forskjellige turene!