Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Utemsetra

Foto © Jenny Kristin Heggvold

· Turtype: Gåtur

· Lengde: Rundtur på ca 1,5 km.

· Vanskelighetsgrad: Ettermiddagstur med en del stigning.

· OBS! Store deler av turen går gjennom kulturbeiter—lukk grindene!

· Kart nederst på siden

 

Parker ved fjøset ”Sy på Vollom”. Stigen følger i begynnelsen veien opp mot hyttene som ligger nordvest for garden. Her er det ikke merket med rødt, men stigen følger veien til høyre forbi den nordre av hyttene, gjennom grinda og inn på beitet til garden ”Nori på Vollom”. Stigen følger en ganske tydelig traktorvei oppover jordene—til høyre for oss ser vi skiltet til ”Svinbakken”. Vi passerer gjennom ei ny grind og passerer ei gammel høylue på høyre side. Stigen fortsetter langs traktorveien opp gjennom beitet.

 

 

 

 

 

 

 

GOD TUR!

Øverst i beitet passerer vi grinda i liautgarden. Nå ligger tuftene etter Utemssætra like til høyre for oss innenfor utgarden til  Utemsjorda (eies i dag av Nesto Vamran). Utemsetra tilhørte garden Utem og ble i følge Norges bebyggelse oppført i 1942. I begynnelsen av 1950-åra hadde bruket en bestning bestående av 1 hest, 2 kyr, 1 kalv og 1 sau. Utemsetra var ei ”heimseter” - der seterjenta gikk mellom setra og garden for hvert fjøsstell. Setra ble nedlagt før Utem ble  nedlagt som selvstendig bruk i 1960. Seterbua ble flyttet til Vetlvonin, og er i dag i bruk som hytte. 

Stigen tilbake går langs med liautgarden og ned i jelan tilhørende ”Sy på Vollom”. Her er det noe bratt og ulendt, så dersom en er dårlig til beins anbefales å følge stigen gjennom beitene tilbake da denne er bedre å gå. Ønskes en lengre tur kan en følge avlingsveien sørover fra redskapshuset nedenfor Vammervoldtrøa til DILs trimpost på Høyløa ved Stølegga (stiplet linje på kartet under).

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Vammervoldgårdene

Startpunkt for turen

Vi går nå gjennom et vakkert kulturlandskap. Området Vamran—Åmotsdalen var med i prosjektet ”Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag” i regi av fylkesmannen i 2006. I utvelgelsen heter det: ”Området Vamran-Åmotsdalen omfatter en gårdsgrend med en tilhørende seterdal. Innenfor området finnes artsrik, gammel kulturmark, velbevarte smågårdsmiljøer, setermiljøer og utslåttområder. Det største biologiske mangfoldet i området finnes på Vamran. Her er det et stort, sammenhengende beiteareal som tidligere har vært slåtteng. Beitemarka er artsrik og velhevdet og bidrar til et flott landskapsbilde, sammen med annen kulturmark i lia.”

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Høyløe

Avlingsveien opp gjennom beitene

Tuftene etter Utemsetra

Foto © Jenny Kristin Heggvold