Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 2Linje 3Linje 1Linje 4

 

 Det er mange og rike turmuligheter i Drivdalen, både for korte turer i nærmiljøet og for lengre turer. Her presenterer vi trimpostene til Drivdalen idrettslag og skiløyper som blir kjørt opp om vinteren. I tillegg presenterer  vi stiger som er merka og tilrettelagt. For flere turer henviser vi til turbanken for Oppdal.

Fossbua

Foto © Ola Arne Aune

TurforslagTurer i skog og mark
eller på fjellet

Fossbua

Foss i Gråurdbekken i Åmotsdalen

Gråurdbekken i Åmotsdalen

Foto © Sigmund Rise

Åmotsdalen

Foto © Sigmund Rise

Åmotsdalen med Gråurdfjellet og Tverrfjellet

Finnsjøen i Oppdal

Sommerkveld ved Finnsjøen

Foto © Sigmund Rise

Drivdalen mot Oppdal

Foto © Åsmund Loe

Fra ”uti dala” Åmotsdalen mot Drivdalen og Risberget

Svartkurle i Drivdalen

Stølafossen  ved Nestavollan

Foto © Sturla Sæther

Er du heldig, finner du også denne steinen i bjørka. Ta kaffekok da!

Oppstrøms i Stølåa er det flere fosser og severdigheter (tufter etter ei bru).

Foto © Sturla Sæther

Sæterstiger i Loslia
Turstigen langs Driva
Trimposter
Vårstigen
Pilegrimsleia
Tverrfjellet rundt
Rundtur i Åmotsdalen
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tur til Magalaupet
Tur til Åmotsdalshytta
Gottem-Høgvamran-Nesto
Tur til Vetltyrishåmmårn
Tur til Limsteinsberga
Tur til Sæterplassan
Tur til Gråorenget
Tur til Brattstigen
Tur til Gissingerdalen
Skreabrua
Moabrua i Vinstradalen i Oppdal

Moabrua i Vinstradalen

Foto © Sigmund Rise

Ved finnsjøen

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Finnsjøen

Turstiger på Engan
Svartkurle i Drivdalen

Foto © Sigmund Rise

Tur til Bortreet
Tur til Utemsetra
Tur til Trondalen

Bomveier

Tur til Loslia
Tur til Vinstradalen
Tur til Åmotsdalen
Tur til Sæterfjellet
Tur om hengebrua
Tur til St. Mikaels kapell
Plassastoggo
Tur om Storhøa på Risberget.

Skiløyper

Lysløypa
Ny skiløype
Skiløype til Vinstradalen
Skiløyper i Drivdalen
Trimposter på UT.no
Tur til Sissihøa