Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fiske

Vinstradalen og Loe utmarkslag

Fiske i Driva:

Driva var en av landets beste lakseelver før lakseparasitten gyrodaktylus salaris infiserte elva.

Driva er i dag kjent som den beste sjø-ørret elva vi har, og det tas fremdeles en del laks i elva. Her i den øverste delen av elva får du villaks da det er meget få oppdrettslaks som kommer så høyt opp i elva. Driva er den elva som har den høytsgående laksestammen i verden.

 

Fiskesesongen i Driva varer fra 1. juni – 31. august  for laks, og 1. juli—31.august for sjøørret i 2014. Fisket gjelder på oppmerkede soner i elva fra Risfossen ned til Granmo Camping. Som agn er det tillatt å bruke sluk, spinner, flue, mark og wobbler. Det er ikke tillatt å benytte søkke til annet enn markfiske. Minstemåler er 35 cm for all fisk fanget i vassdraget. Fiskekortet skal medbringes under fiske og uoppfordret vises fram til grunneier eller de som dokumenterer at de er tilsyn.

 

Døgnkvote: 2 sjø-ørret. I Driva nedenfor Skoremsbrua er det forbudt å fiske i en sone som strekker seg fra brua og ned til en rett linje trukket fra vestre brukar over elva til et punkt 20 meter nedenfor østre brukar. Det er ikke tillatt å fiske fra brua eller fra den del av berget på østsiden som ligger mellom brua og sonemerket. Fiskeren plikter for øvrig å sette seg inn i gjeldene forskrifter og fiskeregler.

Fiskekort
Dagskort: kr 250,-
Sesongkort: kr 2000,-

Fiskekort fås kjøpt på Smegarden Camping, Granmo Camping, Intersport Oppdal og G-sport Oppdal.

Elveierne fisker gratis fra egen grunn.

 

Fiske i fjellet

I områdene rundt Vinstradalen ligger flere gode fiskevann Store og Vesle Ristjønn Store og Lille Finnsjøen, Vårstigtjønnene Haugtjønna, Elgsjøen og Stærtjønna. Vannene ligger fra ½ til 1times gange fra bilveg. Ristjønnene og Finnsjøene har røye- og ørretbestand De andre vannene har ørretbestand, med Elgsjøen som det beste vannet . I Vinstra kan det også fiskes, men fiskebestanden er liten. Fiskekort selges av Oppdal bygdeallmenning og Oppdal jeger og fiskerlag.

Foto ©  Ola Lien

Foto ©  Ola Lien

Knapp venstre