Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstreKnapp venstre

Vinstradalen og Loe utmarkslag restaurer steinutgarder ved Ryphusa

Vinstradalen og Loe utmarkslag er nå i ferd med å restaurere de gamle steinugardene ved Vinstradalsveien og Farbregdsætra i Ryphusa. Steinutgarden er et flott kulturminne som er godt synlig for alle som ferdes i Vinstradalen. Utmarkslaget anser det som særlig viktig å ta vare på nettopp denne steinmuren  på grunn av Pilegrims-refugiumet i fjøset på Farbregdsætra. Ryphusa er innfallsport til Vinstradalen og Oppdal for pilegrimene.         Tiltaket støttes med SMIL-midler fra Oppdal kommune.

Foto ©  Marit Bjerkås

På dette bildet av Ryphussætrene fra ca 1910-15 synes de flotte steinmurene godt.

Foto ©  Stein Outzen

Foto ©  Stein Outzen

Foto ©  Stein Outzen

Foto ©  Stein Outzen