Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

St. Mikales kapell

På framtidsverkstedet i Drivdalen så mange ideer dagens lys. Gruppa turisme hadde mellom annet ideen til pilegrimskapellet.Formålet med å bygge et kapell er å gi pilgrimene en mulighet til å meditere, og å informere om bygda før ferden videre til Nidaros. En av medlemmene i gruppa, Interiørarkitekt Yngvild Wathne Sæther, har tegnet kapellet.

2. juni 2011 var det utegudstjeneste og grunnsteinnedleggelse på kapelltomta. Kapellet ble vigslet 29. september 2012.

 

 

Kapellet er satt opp i bindingsverk, med stående tømmermannspanel. Taket er av tre. Innvendig er det et amfi med tolv sitteplasser. Det  er støpt en såle av betong, og murt opp ”trapper” med trebenker på. En del av interiøret er i skifer. Sogneprest Arne Aspeland har bidratt i arbeidet med å utforme kapellet innvendig. Det skal være klokketårn på taket.

”Altertavla” ett stort vindu mot nord, med flott utsikt over Oppdalsbygda, og vi ser rett til Oppdal kirke.

Bakgrunnen for navnet på kapellet er ”Riseengelen” - en bronsefigur av erkeengelen St. Mikael som ble funnet i gravfeltet på Rise, ca 500 m nord for kapellet.

En lokal kunster har skåret ut en St.Mikales-figur i tre, som vil få en sentral plass inne i kapellet.

Mye av arbeidet med kapellet er utført på dugnad.                            

Dugnadsarbeid

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Grunnsteinsnedlegging

Foto © Arleif Fiskvik

Vigsling av kapellet

The Chapel of Saint Mikael.

 

During “the workshop on the future” in Drivdalen in 2010 many new ideas emerged. Among other things, the group working with issues related to tourism presented an idea about a Pilgrim´s Chapel.

 

The purpose of building such a chapel would be to give the pilgrims a chance to meditate, and also to give information about the local village before their journey to Nidaros continues. One of the members of the group, interior architect Yngvild Wathne Sæther, designed the chapel.

 

On June 2, 2011, there was an outdoor service where the foundation stone was laid at the chapel site. The chapel was consecrated on the 29th of September 2012, and the building was completed during the spring of 2013.

 

The chapel is timber-framed, with vertically installed board and batten siding. The roof is also from wood. Inside the chapel there is a small amphitheater with wooden benches and 12 seats.

 

Part of the interior is made from slate. Parish Priest Arne Aspeland has participated in designing the interior of the chapel. A bell tower is also made for the chapel.

 

The “altar piece” is a big window facing north, with a fabulous view of the Oppdal village. You also can see the Church of Oppdal from here.

 

The name of the chapel stems from the “Angel of Rise”, a bronze figure of the archangel Saint Mikael, which was found on the  prehistoric burial ground on Rise, about 500 meters north of the chapel.

 

A local artist has carved a rendering of Saint Mikael, which will be given a prominent spot within the chapel.

 

All the work on the chapel is done by volunteers.

 

Pictures: Laying the foundation stone. Perspective drawing of the chapel. Volunteers building the chapel.

 

Om kapellet på Digitalt fortalt

Knapp venstre