Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kulturminner langs Pilegrimsleden

Vinstradalen og Loe utmarkslag

Prosjekt Pilegrimsleden

Det ble i 2008 utarbeidet en femårig skjøtselsplan for Vinstradalen og Loe utmarkslag.       Delmål 4 i planen er: Synliggjøring og tilrettelegging av kulturminner og gamle ferdselsårer.

Pilegrimsleden går som en rød tråd gjennom Vinstradalen og Losgrenda. Det ble derfor bestemt å arbeide spesielt med tilrettelegging og synliggjøring av kulturminner langs pilegrimsleden. Med bakgrunn i dette ble denne prosjektplanen utarbeidet, og det ble opprettet et eget arbeidsutvalg for pilegrimsleden som skal arbeide med å gjennomføre prosjektet.

 

Leden kommer inn på vårt område ved Vårstigen og går ut ved Gissingran, ca 25 km lengde.  Her ligger det kulturminner på rekke og rad som er i ferd med å forsvinne, men som utmarkslaget ønsker å ta vare på og synliggjøre. Utmarkslaget har ansvaret for opprusting og vedlikehold av pilegrimsleden på strekningen Ryphusa—Gissingran etter avtale med Oppdal kommune.

Formålet med prosjektet:

- Ta vare på kulturminnene i området og synliggjøre disse.

- Synliggjøring av gravhaugene fra vikingtiden.

- Synliggjøre det botaniske og geologiske mangfoldet som er noe av det beste og mest mangfoldige vi har i Norge.

- Trivselstiltak for å skape inntekter, det ligger to campingplasser i tilknytning til leden og på sikt vil også sætre i området kunne bli brukt.

 

For å synliggjøre kulturminner langs leden har utmarkslaget satt opp ca 60 stedsnavnskilt, samt 13 plakater med informasjon om kulturminner, flora og fauna. Følg linkene til venstre for å lese teksten på disse plakatene.

Knapp venstre