Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ryphusa

Vi er nå ved Ryphusa i Vinstradalen. Vinstadalen er en sørgående sidedal til Drivdalen. Det er en trang V-dal med bratte sider og en canyon nederst i dalen. Loslia og Mælia danner et platå på østsida der Vinstradalen møter Drivdalen.

 

Her i Ryphusa ble det bygsla sæter  i 1750 av eierne av Ekran og Søsto på Rise. Ved bygselen i 1787 ble Ryphusa oppgitt å være 2/5-deler av seterhavningen i Vinstradalen.

 

I 1840-åra var det prestgarden ved prest Hagerup og Håkkåran som sætra her. Som minne om at prestgarden sætra her står to varder sør og opp for Bøasætra som kalles prestfolka.

 

 I 1854 fikk M.O. Skarsem skjøte på sætrene i Ryphusa. Han solgte sætene videre, og i dag er det 3 sætre her. Sætra på østsida av elva tilhører garden Sy på Farbregdom. Her er det bygd refugium i det gamle sæterfjøset. Dette står åpent til kvile og overnatting for pilegrimer.

 

Den søndre sætra på vestsida tilhører garden Nesto Bø, og den nordre sætra på østsida tilhører garden Øvre Sætrum.

På Sætrumssætra blir det drevet tradisjonell sæterdrift med salg av rømme og smør.

Foto © Ola Lien

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Bygging av nye utedo ved refugiumet.

En del av fjøset på Farbregdsætra er bygd om til refugium for pilegrimer. Her er det en stor sengebrisk med 10 madrasser for overnatting. Videre er herberget utstyrt med bord, benker, gasskomfyr og enkelt kjøkkenutstyr for sjølhushold.

 

I elva Vinstra like ved Farbregdsætra er det et gammelt damanlegg med en kvernkall. Det gikk vaier opphengt i trinser på stolper fra kvernkallen og opp til sætra, og denne ble brukt til å  trekke seperator og kinne. Anlegg ble bygd ca 1937. Da en gikk over fra å levere smør til å levere melk til meieriet først på 60-tallet ble vaiersystemet erstattet med rørsystem, og vannkrafta ble brukt til å dra vakumpumpa på melkemaskina. Det ble sætra på Farbregdsætra fram til 1985. Det var tilsvarende damanlegg også på Bøasætra og Sætrumssætra.

We are now at Ryphusa in Vinstradalen. Vinstradalen is a southbound side valley to Drivdalen. It is a narrow V-shaped valley with steep sides and with a canyon in the bottom of the valley. Loslia and Mælia create a plateau on the east side where Vinstradalen meets Drivdalen.

 

Here in Ryphusa a summer farm was rented by the two established farms Ekran and Søsto on Rise.

 

In the 1840s this summer farm was used by the local rectory, by pastors Hagerup and Håkkåran. Two cairns, called “priest people” were raised south of, and above Bøasetra, as a memorial of the fact that this summer farm was once used by the rectory.

 

In 1854, M.O. Skarsem acquired the deed for the summer farms at Ryphusa. He later sold them, and today there are 3 summer farms here. The summer farm on the east side of the river belongs to the farm Sy on Farbregdom. Here a refugium (shelter) is built in the old barn. Today, the refugium is open for pilgrims, for resting and sleeping.

 

Picture, top: The southernmost summer farm on the west side of the river belongs to the farm Nesto Bø, and the northernmost summer farm on the east side belongs to the farm Øvre Sætrum. Traditional summer farming, including sale of sour cream and butter, is still a part of the farm today.

 

Picture, bottom: A part of the barn on Farbregdsætra is rebuilt as a refugium (shelter) for pilgrims. Here you´ll find a large bed area with 10 mattresses for sleeping.  The shelter is also equipped with tables, benches, a gas stove, and kitchen and eating utensils for making your own meal.

 

In the river Vinstra, close by the Farbregdsætra, you´ll find an old dam system with a water wheel. This system was used to drive the separator and churn on the Farbregsætra at the time when this summer farm was still in use. The summer farm on Farbregdsætra was in use until 1985.

 

 

Knapp venstreKnapp venstre