Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Steinbua i Vinstradalen er restaurert!

Steinbua ligger ved Pilegrimsveien og Vinstradalsveien like nord for Synner Steinbubekken i Vinstradalen, ca 1,5 km nord for Ryphusan. Steinbua er trolig ei gammel gjeterbu. Det fantes fra gammelt av mange slike gjeterbuer i fjellet, og plassen der gjeterbua var ble ofte kalt fjellæger. For å utnytte beitet i høgfjellet, og samtidig beskytte dyra mot rovdyr, ble flokken samlet ved fjellægeret om nettene. På lægrene var det vanligvis et kve til å samle dyra i og ei lita bu som gjeteren overnattet i. Ordet læger kommer av at gjeteren ”låg” der med drifta. Både sau, geit, hest og ungdyr og okser av storfe ble gjett på denne måten. Etter hvert som beitet ble dårlig flyttet gjeteren drifta til et nytt læger.

 

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag har tatt initiativ til å sette steinbua i stand, noe som ble ønsket velkommen av grunneieren Oppdal bygdeallmenning. Oppdal kommune har bidratt til restuareringen med SMIL-midler. Det praktiske arbeidet er utført av Ola Lien og Harald Loe

Steinbua før og etter restaurering.

Her er håndverkernes beskrivelse av arbeidet:

”Steinbua er no ferdig restaurert så nært opprinnelig som mulig og etter planen. Da vi gravde ut mellom steinene fant vi rester etter mønsåsen og masse små heller som viser at taket var opprinnelig bygget av tre og stein.

 

Fant også rester etter brent tre der ildstedet var og det er på samme plass som opprinnelig . Det er laget litt større  no med plass til ved på siden av ildstedet og det er også laget pipe slik at det skal trekke bedre. Alt ser ut til å fungere meget bra.

 

Atter en gang har grunneiere i utmarkslaget stilt tidsriktige materialer til disposisjon for en tidsriktig restaurering. Nordistuen leverte trobord og materialer til døra som er saget med oppgangsag og kommer fra fjøstaket i gamle fjøset. Det var tegn på fjølene som viste at de var brukt tidligere og stammer nok fra garden da den låg oppe ved Trenga. Dør karmene kommer fra Oppestu sætra og låg som bjelker over møkkhus porten i fjøset ,mønsåsen fra Holsætra  og har ligget i fjøstaket.Tømret over døra kommer fra et lite fjøs på et torp ved Vetteren sør for Østersund og er malmfuru av beste sort. Årringene ligger så tett at det er flere pr. mm, har sannsynlig også vært synktømmer som er hentet opp fra Vettern. Hagen stilte opp med store villhyller fra Gissingeredalen til takstein. Takket være velvillige grunneiere har en fått en så tidsriktig restaurering som mulig

 

 Historikken bak Steinbua er mager, det eneste jeg har hørt er at Marta Bøe fortalte at Anders Bøe fødd i  1864 sønn av Anders som kjøpte Bøasætra i Ryphusa som barn husket: Stenbua ble brukt som gjeter bu for sau .Det var mye ulv på den tiden så det var for ulven de gjette sauene.  Ryphussætrene ble anlagt rundt 1750 tallet så en må anta at Steinbua allerede da var bygget  og at den opprinnelig ble brukt i forbindelse med jakt .Bua ligger sentralt til i forbindelse med jakt på rein og rype ,en har flere reinstrekk ikke langt fra bua og navn som Ryphuskollen og Ryphusa forteller om gode rype forekomster  Vi har også flere slike steinbuer i sør fjella som blir kalt Ryphusa.”

Foto © Ola  Lien

Foto © Ola  Lien

Foto © Ola  Lien

Foto © Ola  Lien

Foto © Ola  Lien

Knapp venstre